ווסת נשימה

ווסת הנשימה

הינה מערכת המספקת אוויר

לנשימה ממכל האוויר אל פי

הצולל הנמצא מתחת למים

 

מבנה מערכת הנשימה

דרגה ראשונה

דרגה שניה ראשית

דרגה שניה משנית

מד לחץ ועומק

 

דרגה הראשונה

מתחברת על ברז המיכל

ומקבלת לתוכה את הלחץ הגבוה,

מורידה אותו ללחץ ביניים

ומעבירה אותו לדרגה השניה

 

דרגה שניה ראשית

מגיעה בצבע שחור

ממנה שואף הצולל אוויר אל פיו

בלחץ המותאם ללחץ הסביבתי

 

דרגה שניה משנית - אוקטופוס

מגיעה בצבע צהוב

הבולט במים וקל לאיתור

ומשמשת את הצולל כווסת

נשימה חלופי  בעת תקלה

או למתן עזרה לבן הזוג

כאשר נגמר במכל האוויר

 

מערכת המידע - קומבו

כוללת בדרך כלל מד לחץ

המראה כמה אוויר נותר

במכל וגם מד עומק המראה

באיזה עומק  נמצא הצולל

ישנן מערכות מידע המכילות

גם מצפן או מחשב צלילה

 

סוגי ווסתי נשימה

ווסת לא מאוזן -  מערכת רגילה

שמושפעת מהלחץ במכל והעומק

ווסת מאוזן – שאינו מושפע

מהלחץ במכל ועומק הצלילה

 

 

דרגה ראשונהדרגה שניה ראשיתדרגה שניה משנית - אוקטופוסווסת נשימה לצלילה
WhatsApp chat