מכל אוויר לצלילה

מכל אוויר לצלילה

משמש את הצולל לנשיאת

האוויר הדרוש לו לביצוע הצלילה. 

גודל נפח המכל נקבע לפי עומק

וזמן הצלילה שאותה מתכנן הצולל.

 

סוגי מכלים לצלילה:

מכל פלדה

מכל אלומיניום

 

נפח מכלי צלילה:

7 ליטר

10 ליטר

12 ליטר

15 ליטר

 

בטיחות במכלי אוויר לצלילה:

כל מכל אוויר חייב לעבור

בדיקה ויזואלית - כל שנה

בדיקה הידרוסטטית - כל חמש שנים

 

מכלי אוויר לצלילה
WhatsApp chat