מצוף סימון צוללים

מצוף סימון משמש את הצולל

כדי לסמן לסירות באזור

שישנם צוללים מתחת למים

 

קיימים שני סוגי מצופים:

מצוף כדורי ומצוף נקניק

 

מצוף כדורי על כל צורותיו

נושא עליו דגל צוללים ולאן

שהצולל יפנה מתחת למים

במסלולו - המצוף יהיה מעליו

ויזהיר את כלי השייט.

 

מצוף נקניק SMB

משמש את הצולל כאשר

הוא מרוחק מהחוף ומעוניין

לעלות אל פני המים ולהזהיר

כלי שייט באזור או כדי

לסמן ולאותת למרחוק אל

הסירה שממנה יצא לצלילה

מצוף סימוןמצוף צלילהמצוף נקניק SMBSMBSMB מצוף
WhatsApp chat