צופר תת מימי

הצופר התת מימי נועד

להסב את תשומת הלב ולתקשר

עם בן הזוג לצלילה או למדריך

צלילה כאשר הוא מעוניין

לתקשר ולקרוא לצוללים.

 

הצופר התת מימי מותקן

בכניסה לונטיל האינפלייטור

ופועל על אוויר אותו מספק

הצינור שמשמש לאספקת

אוויר למאזן לצורך ניפוח.

 

ישנם כמה סוגים של 

צופרים תת-מימיים

בינהם הרגיל בעל הלחצן הבודד

וגם הצופר עם שני הלחצנים

שמפיק צליל שונה בכל לחצן

צופר תת מימיצופר אוויר
WhatsApp chat