צלילת עומק בקורס
מהות צלילת העומק
צלילת העומק הינה חוויה קסומה ומומלצת
שתפקידה בקורס הצלילה להכשיר את
הצולל החדש לרמה שתאפשר לו בעתיד
לבצע בעצמו ביחד עם בן הזוג
צלילה שכזו תוך כדי אחריות ושמירה
על כללי הבטיחות
הנדרשים לצלילה מסוג זה.
 
היתרי עומק לפי דרגת צלילה
עומק הצלילה
בקורס כוכב אחד - 20 מטר
בקורס כוכב שני - 30 מטר
בקורס כוכב שלישי - 40 מטר
 
צלילת עומק באילת
צלילות העומק באילת מבוצעות מהחוף
היות והמבנה הטופוגרפי של קרקעית הים
הינו בזוית חדה וניתן להעמיק סמוך לחוף
לעומת הים תיכון.
 
צלילת עומק בים תיכון
צלילות העומק בים התיכון מחייבות יציאה 
בסירה היות ומבנה הקרקעית הוא די מישורי.
במרחק של 200 מטר מהחוף ישנו עומק של
12-15 מטר ולאחר 900 מטר לערך העומק
הופך לרדוד שוב. לאחר חציית 1000 בקירוב -
ישנו שיפול מטה המכונה "הרכס".
הרכס מתחיל בראש הנקרה ונמשך עד
למרגלות הר הכרמל.
לאחר הרכס מתחילה העמקה של 20-30 מטר
המתאימה לצלילות עומק בקורס כוכב שני.
הערכים בעניין העומקים והמרחק מהחוף
משתנים בין עכו לבין ראש הנקרה.
צלילת עומקצלילת עומק בקורסקורס צלילהקורס צלילה
WhatsApp chat