קורס כוכב 2

קורס צלילה כוכב 2

 Advanced Open Water Diver

 

קורס כוכב שני

מביא את הצולל שיש לו דרגת כוכב 1

ליכולת מלאה לביצוע צלילה באופן בטוח

ומהנה כדי לגלות עולמות תת- מימיים

קסומים שנמצאים בעומקים בין 18 מטר

עד ל 30 מטר

 

הקורס מורכב מהתמחויות הנלמדות

כטעימה מהדבר האמיתי

ותפקידן לשכלל את יכולות הצולל.

 

תנאי קבלה:

צולל בדרגת כוכב 1 Open Water

החל מגיל 15 ביום הרישום.

מתחת לגיל 15 יוגדר הצולל

כ"צולל צעיר" Junior

ויוכל לצלול עד לעומק של 21 מ'.

עד גיל 18 דרושה הסכמת ההורים.

החל מגיל 45 יש צורך באישור רופא צלילה.

 

משך הקורס:

שניים עד שלושה מפגשים

המתקיימים באופן גמיש.

 

החלק העיוני והמעשי:

צלילה בראות לקויה.

ביצוע צלילה מכלי שייט.

צלילה בתנאי זרם, גלים וגאות.

איזון מושלם

צלילת עומק מעל 26 מטר

צלילה מסכמת

 

לפני כל התמחות – יבוצע שיעור עיוני

 

החלק המעשי:

שישה שיעורי מים

כולל צלילת עומק עד 26 מ'

 

תעודה:

לאחר הוכחת יכולת עיונית ובמים

הצוללים יקבלו תעודה בינלאומית בדרגת

כוכב 2 של  S.S.I

המאפשרת לצלול עד לעומק של 30 מטר.

 

העומק המותר ל"צולל צעיר" Junior

עד גיל 15 הינו 21 מטר

 

קורס כוכב 1+2 בצפון
WhatsApp chat