קורס צולל מיכלים

קורס צלילה צולל מיכלים

Scuba Diver

 

קורס צולל מיכלים מיועד לצוללים

שמעוניינים ללמוד את הצלילה הבסיסית בלבד

כתוצאה ממגבלת זמן או יכולת אישית.

 

תנאי קבלה:

החל מגיל 12 ביום הרישום.

עד גיל 18 דרושה הסכמת ההורים.

 

משך הקורס:

שלושה מפגשים.

 

החלק העיוני:

ציוד צלילה קמ"ס

ציוד צלילת מיכלים

השפעת הסביבה החדשה

 

החלק המעשי:

שלושה שיעורי בריכה

שלושה שיעורי מים

 

תעודה:

לאחר הוכחת יכולת במים

ומעבר מבחן עיוני בהצלחה

הצוללים יקבלו תעודה בינלאומית בדרגת

צולל מיכלים של  S.S.I

המאפשרת לצלול עד לעומק 12 מטרים

במסגרת מועדון צלילה ובליווי מדריך צלילה

 

WhatsApp chat