ריקון מסיכה חלקית

ריקון מסיכה חלקית.

אחד התרגילים החשובים בקורס

WhatsApp chat